Ogólne zasady

Wynajem - Ogólne warunki najmu

Mając na uwadze Państwa cenny czas, postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i dlatego zdecydowaliśmy się maksymalnie uprościć i ograniczyć formalności związane z wynajmem naszego sprzętu. W związku z tym przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą nam możliwie szybko określić warunki współpracy, bardzo prosimy pamiętać, że:

 1. Wysokość stawki wynajmu zależna od czasu najmu i tylko w określonych z góry przypadkach limitu godzin pracy.
 2. Zawsze dopuszczamy możliwość negocjacji naszych stawek.
 3. Zapewniamy własną i pełną obsługę serwisową.
 4. Na życzenie Klienta organizujemy transport.
 5. Szczegółowe warunki określają Umowa Najmu wraz z Ogólnymi Warunkami Najmu.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy pierwszym wynajmie.

 1. Osoby prawne/ przedsiębiorcy:
  1. aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  2. zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON;
  3. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
  4. aktualne zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań;
  5. ważne pełnomocnictwo firmy najemcy, upoważniające do odbioru osobę, która zgłasza się po sprzęt;
  6. potwierdzoną kopie dowodu osobistego osób upoważnionych do reprezentowania firmy.
 2. Osoby fizyczne/ prywatne:
  1. dowód osobisty;
  2. drugi dokument ze zdjęciem potwierdzającym dane z dowodu osobistego;
  3. faktury za opłaty z dwóch ostatnich miesięcy (np.: gaz, woda, światło, telefon);
  4. w niektórych przypadkach wymagamy również kaucję.